- GRATIS!!!
Wprowadź kod
 TestCV.com on Google+
Podnieś swoje kwalifikacje

Z myślą o naszych Użytkownikach uruchomiliśmy nową funkcjonalność -Podnieś swoje kwalifikacje.  Dzięki ogłoszeniom firm szkoleniowych użytkownicy mają możliwość sprawniejszego uzyskania bądź udoskonalenia swoich kompetencji.
 
 

Zostań autorem testów w serwisie testCV.com

SZUKAMY AUTORÓW SPECJALISTYCZNYCH TESTÓW BRANŻOWYCH. Jeżeli jesteś ekspertem w dziedzinie, w której przydatny może okazać się test kompetencyjny, zgłoś do nas chęć napisania takiego testu.

Rachunkowość

Nadrzędnym celem rachunkowości zarządczej jest wspomaganie procesu podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie. A zatem odgrywa ona ważne role w procesie decyzyjnym (informacyjne, analityczne i kontrolne). Z biegiem czasu w/w funkcje i rola procesu decyzyjnego w przedsiębiorstwie stały się impulsem tak do wyodrębnienia rachunkowości zarządczej, jak i do stałego wzrostu jej znaczenia w działalności przedsiębiorstwa.

Niżej przykład pytania, jakie może pojawić się w teście:

Która z poniższych kalkulacji będzie najlepsza do zastosowania w przypadku produkcji masowej wielu asortymentów, wytwarzanych z tego samego rodzaju surowców i z użyciem tych samych urządzeń produkcyjnych?
  a) kalkulacja podziałowa prosta
   b) kalkulacja podziałowa ze współczynnikiem
   c) kalkulacja fazowa
   d) kalkulacja doliczeniowa


sekcja: "Rachunkowość Zarządcza: Rachunkowość", podstawowy

Literatura źródłowa:
1. B. Molenda-Zaleska, W. Molenda, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Zadania z rozwiązaniami, Wydawnictwo Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2008
2. I. Olchowicz, A. Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009
3. I. Olchowicz, A. Tłaczała, Rachunkowość finansowa w przykładach według ustawy o rachunkowości i MSR, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009
4. S. Jałowiecka-Madeja, R. Seredyński, Niefinansowe aktywa trwałe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Wydawnictwo Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007
5. red. G. K. Świderska, Rachunkowość kosztów i rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2008
6. R. Kotapski, R. Kowalak, G. Lew, Rachunkowość zarządcza. Kompendium wiedzy, Wydawnictwo Marina, Wrocław 2008
7. P. Szczypa, Rachunkowość zarządcza. Klucz do sukcesu, Wydawnictwo Fachowe CEDEWU, Warszawa 2008
8. S. Marciniak, Controlling, teoria, zastosowania, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008
9. M. Dobija, Rachunkowość zarządcza i controlling, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2008


Uwaga: niektóre zadania będą wymagały użycia kalkulatora.

Uwaga:

Niesamowita promocja! Zniżka 100%* na wykorzystanie testu - oferta ważna do odwołania!

*Dostęp do rozwiązania testu ze zniżką 100% dotyczy osób, które po rozwiązaniu testu umieszczą jego wyniki w swoim CV, na blogu lub na portalu społecznościowym.

ZAPRASZAMY!

Liczba pytań do odpowiedzi: 12
Czas na test: 15 min
Cena testu: 0.00 PLN 0.00 PLN kod rabatowy obowiązuje do 30.06.2016!
  • Rachunkowość zarządcza: Rachunkowość

    Rachunkowość zarządcza koncentruje się na dostarczaniu informacji planistycznych dotyczących przyszłych zamierzeń. Rachunkowość zarządczą można zdefiniować jako system gromadzenia, opracowywania ( czyli np. klasyfikacji, syntezowania czy analizy) i prezentacji informacji (finansowych i operacyjnych) dotyczących przeszłych i przyszłych zjawisk gospodarczych w celu wspomagania kierownictwa jednostki gospodarczej w planowaniu i podejmowaniu decyzji i kontroli.

Innowacyjna Gospodarka
Dotacje na Innowacje!
Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki!
UE